دفتر فنی مرسدس :: چاپ دیجیتال


چاپ دیجیتال CD , DVD

تعداد

CD

DVD

5 1

-

-

10 6

-

-

20 11

-

-

50 20

-

-

100 50

-

-

بالاتراز100عدد

-

-

چاپ روی CD و DVD
دفتز فنی مرسدس مجهز به 50 پرینتر Canon چاپ مستقیم روی CD و دستگاه داپلیکیتور 10 خانه می باشد.

ارائه خدمات چاپ و تکثیر دی وی دی و سی دی با مناسب ترین قیمت و کیفیت در اسرع وقت.

چاپ و رایت CD و DVD

تکثیر به شیوه دیجیتال CD و DVD.

چاپ و رایت دیجیتال:

در این شیوه از تکثیر ابتدا رایت دی وی دی ها توسط دستگاه داپلیکیتور انجام شده و پس از آن طرح شما مستقیماً پشت لوح ها چاپ می شود.

در انتها پس از چاپ، یک لایه uv پشت تک تک لوح ها را می پوشاند تا از تغییر رنگ چاپ پشت لوح در اثر مرور زمان و یا رطوبت جلوگیری کند.

کلیه مراحل رایت چاپ و uv با دقت بالا و بسیار تمیز انجام می شود تا جای دست و یا هر گونه آلودگی در قسمت رایت و یا چاپ لوح ها نباشد.

از مزایای چاپ و تکثیر دیجیتال امکان تحویل فوری و تکثیر در تعداد پایین میباشد.

طراحی چاپ و رایت سی دی CD  پایان نامه فوری انجام می گیرد.

CD/DVD چاپ سی دی- چاپ روی سی دی- لیبل سی دی- چاپ دی وی دی- چاپ و رایت سی دی- چاپ و رایت دی وی دی

هزینه طراحی جداگانه محاسبه می گردد.

طرح فایل را بصورت مربع  120mm × 120mm درآورید.

رزلوشن  300DPI

قطر دایرۀ بیرونی (اصلی CD)  120mm و قطر سوراخ وسط  CD 22mm است.

به علت نوسانات قیمت مواد اولیه لطفا جهت تهیه لیست قیمت با شماره های 09121735683-66405930 تماس بگیرید.

هزینه طراحی جداگانه محاسبه می گردد.

طرح فایل را بصورت مربع mm120 ×  120  درآورید.

رزلوشن  DPI300

قطر دایرۀ بیرونی (اصلی CD)  mm120 و قطر سوراخ وسط  CD    mm22 است.

تمامی محصولات و خدمات  ما دارای گارانتی کیفیت می باشند

چاپ و رایت CD - dvd

چاپ CD-   چاپ دیجیتال CD-         رایت CD-   چاپ و رایت CD-           فوری CD-   ارسال فوری CD-           ارسال رایگان CD-          سریع CD- پایان نامه CD-             صوتی CD-               تصویری CD-                فیلم CD-   کاور  CD-   قاب CD-    لیبل CD-   شیشه ای CD -چاپ CD شهرستان -     چاپ دیجیتال CD شهرستان -             رایت CD شهرستان -                 چاپ و رایت CD شهرستان -               فوری CD شهرستان -       ارسال فوری CD شهرستان -               ارسال رایگان CD شهرستان -              سریع CD شهرستان -       پایان نامه CD شهرستان -              صوتی CD شهرستان -      تصویری CD شهرستان -    فیلم CD شهرستان -        کاور  CD شهرستان -       قاب CD شهرستان -        لیبل CD شهرستان -        شیشه ای CD شهرستان -چاپ dvd-               چاپ دیجیتال dvd-        رایت dvd- چاپ و رایت dvd-         فوری dvd- ارسال فوری dvd-          ارسال رایگان dvd-        سریع dvd-                 پایان نامه dvd-            صوتی dvd-                 تصویری dvd-              فیلم dvd- کاور  dvd- قاب dvd-   لیبل dvd- شیشه ای dvd -چاپ dvd شهرستان - چاپ دیجیتال dvd شهرستان - رایت dvd شهرستان -      چاپ و رایت dvd شهرستان -              فوری dvd شهرستان -      ارسال فوری dvd شهرستان -              ارسال رایگان dvd شهرستان -                 سریع dvd شهرستان -     پایان نامه dvd شهرستان -                صوتی dvd شهرستان -     تصویری dvd شهرستان -   فیلم dvd شهرستان -      کاور  dvd شهرستان -      قاب dvd شهرستان -   لیبل dvd شهرستان -      شیشه ای dvd شهرستان -چاپ سی دی -               چاپ دیجیتال سی دی -    رایت سی دی -               چاپ و رایت سی دی -      فوری سی دی -                 ارسال فوری سی دی -      ارسال رایگان سی دی -     سریع سی دی -              پایان نامه سی دی -         صوتی سی دی -             تصویری سی دی -           فیلم سی دی -                 کاور  سی دی -              قاب سی دی -               لیبل سی دی -               شیشه ای سی دی - چاپ سیدی -        چاپ دیجیتال سیدی -      رایت سیدی -                 چاپ و رایت سیدی -                 فوری سیدی -                ارسال فوری سیدی -        ارسال رایگان سیدی -       سریع سیدی -                پایان نامه سیدی -           صوتی سیدی -               تصویری سیدی -       فیلم سیدی -                 کاور  سیدی -                قاب سیدی - لیبل سیدی -                 شیشه ای سیدی -چاپ دی وی دی -     چاپ دیجیتال دی وی دی -                رایت دی وی دی -     چاپ و رایت دی وی دی - فوری دی وی دی -          ارسال فوری دی وی دی - ارسال رایگان دی وی دی -                 سریع دی وی دی -          پایان نامه دی وی دی -     صوتی دی وی دی -     تصویری دی وی دی -       فیلم دی وی دی -           کاور  دی وی دی -          قاب دی وی دی -           لیبل دی وی دی -           شیشه ای دی وی دی -چاپ دیویدی -    چاپ دیجیتال دیویدی -            رایت دیویدی -                چاپ و رایت دیویدی -       فوری دیویدی -               ارسال فوری دیویدی -       ارسال رایگان دیویدی -      سریع دیویدی -               پایان نامه دیویدی -      صوتی دیویدی -              تصویری دیویدی -            فیلم دیویدی -                کاور  دیویدی -               قاب دیویدی -                لیبل دیویدی -                شیشه ای دیویدی -چاپ dvd تهران -                 چاپ دیجیتال dvd تهران -                 رایت dvd تهران -           چاپ و رایت dvd تهران - فوری dvd تهران -          ارسال فوری dvd تهران -   ارسال رایگان dvd تهران -        سریع dvd تهران -          پایان نامه dvd تهران -     صوتی dvd تهران -          تصویری dvd تهران -       فیلم dvd تهران -           کاور  dvd تهران -          قاب dvd تهران -                 لیبل dvd تهران -           شیشه ای dvd تهران -چاپ cd تهران - چاپ دیجیتال cd تهران -   رایت cd تهران -             چاپ و رایت cd تهران -    فوری cd تهران -            ارسال فوری cd تهران -            ارسال رایگان cd تهران -   سریع cd تهران -            پایان نامه cd تهران -       صوتی cd تهران -            تصویری cd تهران -         فیلم cd تهران -             کاور  cd تهران -        قاب cd تهران -              لیبل cd تهران -             شیشه ای cd تهران -چاپ cd فوری -    چاپ دیجیتال cd فوری -   رایت cd فوری -             چاپ و رایت cd فوری -     فوری cd فوری -        ارسال فوری cd فوری -     ارسال رایگان cd فوری -    سریع cd فوری -            پایان نامه cd فوری -       صوتی cd فوری -            تصویری cd فوری -          فیلم cd فوری -                 کاور  cd فوری -             قاب cd فوری -              لیبل cd فوری -             شیشه ای cd فوری -چاپ dvd فوری -   چاپ دیجیتال dvd فوری -                 رایت dvd فوری -                 چاپ و رایت dvd فوری -   فوری dvd فوری -           ارسال فوری dvd فوری -   ارسال رایگان dvd فوری - سریع dvd فوری -          پایان نامه dvd فوری -     صوتی dvd فوری -                 تصویری dvd فوری -        فیلم dvd فوری -           کاور  dvd فوری -           قاب dvd فوری -            لیبل dvd فوری -           شیشه ای dvd فوری - چاپ dvd سریع -                 چاپ دیجیتال dvd سریع -                 رایت dvd سریع -           چاپ و رایت dvd سریع - فوری dvd سریع -          ارسال فوری dvd سریع -   ارسال رایگان dvd سریع - سریع dvd سریع -                 پایان نامه dvd سریع -     صوتی dvd سریع -          تصویری dvd سریع -       فیلم dvd سریع -           کاور  dvd سریع -          قاب dvd سریع -            لیبل dvd سریع -        شیشه ای dvd سریع -چاپ cd سریع - چاپ دیجیتال cd سریع -   رایت cd سریع -             چاپ و رایت cd سریع -    فوری cd سریع -            ارسال فوری cd سریع -     ارسال رایگان cd سریع -           سریع cd سریع -            پایان نامه cd سریع -       صوتی cd سریع -            تصویری cd سریع -         فیلم cd سریع -             کاور  cd سریع -            قاب cd سریع -        لیبل cd سریع -             شیشه ای cd سریع -

]h\ CD-    ]h\ nd[djhg CD-        vhdj CD- ]h\ و vhdj CD-          t,vd CD- hvshg t,vd CD-         hvshg vhd'hk CD-     svdu CD- \hdhk khli CD-         w,jd CD-               jw,dvd CD-              tdgl CD- ;h,v  CD- rhf CD-    gdfg CD- adai hd CD -]h\ CD aivsjhk-      ]h\ nd[djhg CD aivsjhk-            vhdj CD aivsjhk-                 ]h\ و vhdj CD aivsjhk-               t,vd CD aivsjhk-       hvshg t,vd CD aivsjhk-             hvshg vhd'hk CD aivsjhk-         svdu CD aivsjhk-      \hdhk khli CD aivsjhk-       w,jd CD aivsjhk-      jw,dvd CD aivsjhk-   tdgl CD aivsjhk-       ;h,v  CD aivsjhk-      rhf CD aivsjhk-         gdfg CD aivsjhk-       adai hd CD aivsjhk -]h\ dvd-                 ]h\ nd[djhg dvd-      vhdj dvd-                ]h\ و vhdj dvd-         t,vd dvd-                 hvshg t,vd dvd-       hvshg vhd'hk dvd-               svdu dvd-                \hdhk khli dvd-        w,jd dvd-                jw,dvd dvd-             tdgl dvd-                 ;h,v  dvd-                rhf dvd-   gdfg dvd-        adai hd dvd -]h\ dvd aivsjhk-   ]h\ nd[djhg dvd aivsjhk-           vhdj dvd aivsjhk-     ]h\ و vhdj dvd aivsjhk-              t,vd dvd aivsjhk-      hvshg t,vd dvd aivsjhk-      hvshg vhd'hk dvd aivsjhk-        svdu dvd aivsjhk-     \hdhk khli dvd aivsjhk-            w,jd dvd aivsjhk-     jw,dvd dvd aivsjhk- tdgl dvd aivsjhk-             ;h,v  dvd aivsjhk-     rhf dvd aivsjhk-       gdfg dvd aivsjhk-     adai hd dvd aivsjhk -]h\ sd nd-                 ]h\ nd[djhg sd nd-    vhdj sd nd-          ]h\ و vhdj sd nd-      t,vd sd nd-              hvshg t,vd sd nd-     hvshg vhd'hk sd nd-                 svdu sd nd-             \hdhk khli sd nd-     w,jd sd nd-          jw,dvd sd nd-          tdgl sd nd-              ;h,v  sd nd-              rhf sd nd-                gdfg sd nd-              adai hd sd nd - ]h\ sdnd-         ]h\ nd[djhg sdnd-          vhdj sdnd-               ]h\ و vhdj sdnd-       t,vd sdnd-               hvshg t,vd sdnd-      hvshg vhd'hk sdnd- svdu sdnd-              \hdhk khli sdnd-                w,jd sdnd-               jw,dvd sdnd-           tdgl sdnd-               ;h,v  sdnd-               rhf sdnd-                 gdfg sdnd-               adai hd sdnd -]h\ nd ,d nd- ]h\ nd[djhg nd ,d nd-               vhdj nd ,d nd-         ]h\ و vhdj nd ,d nd- t,vd nd ,d nd-          hvshg t,vd nd ,d nd-                hvshg vhd'hk nd ,d nd-      svdu nd ,d nd-         \hdhk khli nd ,d nd-                w,jd nd ,d nd-         jw,dvd nd ,d nd-     tdgl nd ,d nd-          ;h,v  nd ,d nd-                 rhf nd ,d nd-           gdfg nd ,d nd-         adai hd nd ,d nd -]h\ nd,dnd- ]h\ nd[djhg nd,dnd-                 vhdj nd,dnd-           ]h\ و vhdj nd,dnd-               t,vd nd,dnd-            hvshg t,vd nd,dnd- hvshg vhd'hk nd,dnd-              svdu nd,dnd-           \hdhk khli nd,dnd- w,jd nd,dnd-           jw,dvd nd,dnd-   tdgl nd,dnd-            ;h,v  nd,dnd-           rhf nd,dnd-             gdfg nd,dnd-           adai hd nd,dnd -]h\ dvd jivhk-                 ]h\ nd[djhg dvd jivhk-      vhdj dvd jivhk-        ]h\ و vhdj dvd jivhk-                 t,vd dvd jivhk-         hvshg t,vd dvd jivhk-               hvshg vhd'hk dvd jivhk-           svdu dvd jivhk-                \hdhk khli dvd jivhk-               w,jd dvd jivhk-        jw,dvd dvd jivhk-    tdgl dvd jivhk-         ;h,v  dvd jivhk-        rhf dvd jivhk-                 gdfg dvd jivhk-        adai hd dvd jivhk -]h\ cd jivhk-                ]h\ nd[djhg cd jivhk-                vhdj cd jivhk-          ]h\ و vhdj cd jivhk-   t,vd cd jivhk-      hvshg t,vd cd jivhk-                 hvshg vhd'hk cd jivhk-             svdu cd jivhk-          \hdhk khli cd jivhk- w,jd cd jivhk-          jw,dvd cd jivhk-                 tdgl cd jivhk-           ;h,v  cd jivhk-          rhf cd jivhk-            gdfg cd jivhk-          adai hd cd jivhk -]h\ cd t,vd-   ]h\ nd[djhg cd t,vd- vhdj cd t,vd-        ]h\ و vhdj cd t,vd-    t,vd cd t,vd-            hvshg t,vd cd t,vd- hvshg vhd'hk cd t,vd-              svdu cd t,vd-           \hdhk khli cd t,vd-   w,jd cd t,vd-        jw,dvd cd t,vd-        tdgl cd t,vd-            ;h,v  cd t,vd-           rhf cd t,vd-              gdfg cd t,vd-            adai hd cd t,vd -]h\ dvd t,vd-   ]h\ nd[djhg dvd t,vd-    vhdj dvd t,vd-         ]h\ و vhdj dvd t,vd- t,vd dvd t,vd-          hvshg t,vd dvd t,vd-                hvshg vhd'hk dvd t,vd-            svdu dvd t,vd-                 \hdhk khli dvd t,vd-                 w,jd dvd t,vd-         jw,dvd dvd t,vd-      tdgl dvd t,vd-          ;h,v  dvd t,vd-         rhf dvd t,vd-                 gdfg dvd t,vd-          adai hd dvd t,vd - ]h\ dvd svdu-               ]h\ nd[djhg dvd svdu-              vhdj dvd svdu-        ]h\ و vhdj dvd svdu-                 t,vd dvd svdu-         hvshg t,vd dvd svdu-               hvshg vhd'hk dvd svdu-           svdu dvd svdu-        \hdhk khli dvd svdu-                w,jd dvd svdu-                jw,dvd dvd svdu-     tdgl dvd svdu-         ;h,v  dvd svdu-        rhf dvd svdu-           gdfg dvd svdu-         adai hd dvd svdu -]h\ cd svdu-       ]h\ nd[djhg cd svdu-                vhdj cd svdu-          ]h\ و vhdj cd svdu-   t,vd cd svdu-           hvshg t,vd cd svdu- hvshg vhd'hk cd svdu-                 svdu cd svdu-          \hdhk khli cd svdu- w,jd cd svdu-          jw,dvd cd svdu-       tdgl cd svdu-           ;h,v  cd svdu-          rhf cd svdu-                 gdfg cd svdu-           adai hd cd svdu -

CD – سی دی – رایت سی دی – چاپ سی دی – چاپ و رایت سی دی – رایت CD فوری – چاپ سی دی فوری – سی دی پایان نامه – خدمات سی دی پایان نامه – چاپ روی CD – چاپ روی CD  پایان نامه – قاب DVD  -  قاب DVD   2 تایی -  -  قاب DVD   4 تایی -  -  قاب DVD   6 تایی - -  قاب DVD   8 تایی - -  قاب DVD   10 تایی -   قاب CD   باریک - قاب CD   پهن - قاب CD   اسلیم - قاب CD Slim -  چاپ CD و DV تعداد کم - چاپ CD و DV یکعدد - چاپ CD و DV تعداد محدود – دانلود رایگان طرح CD  .

 

چاپ و رایت سی دی و دی وی دی-cd,dvd

]h\ , vhdj sd nd , nd ,d nd

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به دفتر فنی مرسدس می باشد

توسعه دهنده : مکس مارکتینگ