دفتر فنی مرسدس : چاپ فاکتور و قبض


چاپ فاکتور و قبض

برگه اول همواره سفید و برگ آخر همواره زرد است.

برگه‌های میانی نیز بین رنگهای آبی و سبز .

البته شما می‌توانید ترتیب رنگ تمام برگه‌ها را خودتان انتخاب کنید.

تمام برگه ها بجز برگ آخر دارای پرفراژ است.

شماره ها قرمز رنگ هستند.

فاکتورها صحافی شده در بسته های 50 شماره ای تحویل داده خواهند شد.

فاکتور 1000 شماره 2 برگی ( سفید80گرم رنگ دوم انتخابی )

A5

250.000

A4

390.000

فاکتور 1000 شماره 3 برگی ( سفید80 گرم رنگ دوم و سوم انتخابی )

A5

330.000

A4

550.000

فاکتور 1500 شماره ته‌قبض‌دار سفید

سایز 21  ×  10

200.000

A5

-

فاکتور 1000 شماره2 برگی  NCR

A5

350.000

A4

550.000

فاکتور 1000 شماره3 برگی  NCR

A5

550.000

A4

850.000


هر نوع قبض اداری  1500 شماره ته‌قبض‌دار سفید

سایز 21  ×  10

200.000

سایز A5

-

چاپ فاکتور رسمی دارائی

چاپ فاکتور رسمی دارائی

چاپ فاکتور رسمی دارائی

چاپ فاکتور رسمی دارائی

چاپ فاکتور رسمی دارائی

چاپ فاکتور رسمی دارائی

چاپ فاکتور رسمی دارائی

چاپ فاکتور رسمی دارائی

چاپ فاکتور رسمی دارائی

چاپ فاکتور رسمی دارائی

چاپ فاکتور رسمی دارائی

چاپ فاکتور رسمی دارائی

تمامی محصولات و خدمات  ما دارای گارانتی کیفیت می باشند

چاپ فاکتوررسمی فوری

چاپ فوری فاکتوررسمی

چاپ فاکتوررسمی فوری

چاپ فتکتوررسمی فوری

\vdkj-\vdkj vk’d-\vdkj gdcvd-\vdkj hvchk-\vdkj [c,i-\vdkj \hdhk khli-\vdkj d;v,-\vdkj n, v,-\vdkj fh ;dtdj-

\vdkj hvshg vhd’hk-\vdkj jp,dg nv lpg-\vdkj hvchk hkrghf-\vdkj hkghdk-\vdkj hdkjvkjd-]h\ nd[djhg-

]h\ nd[djhg hvchk-]h\ nd[djhg vk’d-\vdkj gdfg-\vdkj cd-\vdkj xgr-\vdkj fv]sf

;\d-;\d vk’d-;\d gdcvd-;\d hvchk-;\d[c,i-;\d \hdhk khli-;\d d;v,-;\dn, v,-;\dfh ;dtdj-;\d hvshg vhd’hk-

;\d jp,dg nv lpg-;\d hvchk hkrghf-;\d hkghdk-;\d hvchk-;\d hdkjvkjd-;\d gdfg-;\d cd-;\d xgr-;\dfv]sf-

]h\-]h\ vk’d-]h\ gdcvd-]h\ hvchk-]h\ [c,i-]h\ \hdhk khli-]h\ d;v,-]h\ n,v,-]h\ fh ;dtdj-]h\ hvshg vhd’hk-]h\ jp,dg nv lpg-]h\ hvchk hkrghf-]h\ hkghdk-]h\ hdkjvkjd-]h\ nd[djhg-]h\ nd[djhg vk’d-]h\ gdfg-]h\ cd-]h\ xgr-]h\ fv]sf

Hughldi jvpdl-hughldi jvpdl t,vd-]h\ hughldi jvpdl-]h\ hughldi jvpdl t,vd-H’id jvpdl-H’id jvpdl t,vd-]h\ H’id jvpdl-]h\ H’id jvpdl t,vd-hughldi jvpdl afhki v,cd-hughldi jvpdl t,vd-hughldi jvpdl hvchk-nhkg,n hughldi jvpdl-nhkg,n ghdi fhc hughldi jvpdl-nhkg,n thdg hughldi-nhkg,n thdg hughldi jvpdl-

nhkg,n thdg ghdi fhc hughldi jvpdl-

Th;j,v-th;j,v vsld-]h\ th;j,v-]h\ th;j,v vsld-thdg th;j,v-thdg th;j,v vsld-thdg ,v nth;j,v vsld-

Thdg word th;j,v vsld-thdg word th;j,v vsld-th;j,v d; unn-th;j,v 1 alhvi-th;j,v tv,a

Hs;k-hs;k hvchk-hs;k pvtihd-hs;k ;jhf-hs;k lnhv;-hs;k svdu-hs;k

]h\ jvhks\vhkj

Hughldi-hughldi-th;j,v-]h\ th;j,v-rfq-]h\ rfq-h;j,v vsld-

]h\ - th;j,v - ]h\ th;j,v

دانلود فایل ورد فاکتوررسمی

دانلود فاکتور-       دانلود فاکتوررسمی-        دانلود فاکتور رسمی-            دانلود فاکتوردارایی- دانلود فاکتور دارایی-            دانلود فاکتوردارائی- دانلود فاکتور دارائی- دانلود فروش کالا و خدمات-           دانلود فاکتور فروش کالا و خدمات-       دانلود فاکتور رسمی کالا و خدمات-       دانلود فاکتور رسمی فروش کالا و خدمات          دانلود فاکتور رسمی دارائی-    دانلود فاکتوررسمی دارائی-     دانلود فاکتور رسمی تایید دارای-          دانلود فاکتور رسمی مورد تایید دارایی- دانلود طرح فاکتور-       دانلود طرح فاکتوررسمی-      دانلود طرح فاکتور رسمی-     دانلود طرح فاکتوردارایی-       دانلود طرح فاکتور دارایی- دانلود طرح فاکتوردارائی-       دانلود طرح فاکتور دارائی-      دانلود طرح فروش کالا و خدمات-         دانلود طرح فاکتور فروش کالا و خدمات-       دانلود طرح فاکتور رسمی کالا و خدمات- دانلود طرح فاکتور رسمی فروش کالا و خدمات-    دانلود طرح فاکتور شماره دار- دانلود طرح فاکتور شماره برجسته-   دانلود طرح فاکتور شماره قرمز-           دانلود طرح فاکتور رسمی دارایی           دانلود طرح فاکتوررسمی دارایی-            دانلود طرح فاکتور رسمی دارائی-          دانلود طرح فاکتوررسمی دارائی-           دانلود طرح فاکتور رسمی تایید دارای-   

فاکتور رسمی دارایی


چاپ فاکتور – چاپ فاکتور فوری  چاپ فاکتور A4 - چاپ فاکتور A4 فوری - چاپ فاکتور 2 برگی - چاپ فاکتور 3 برگی  - چاپ فاکتور دارایی - چاپ فاکتور اصناف - چاپ فاکتور املاک - چاپ فاکتور نمایشگاه - چاپ فاکتور مورد تأیید دارایی - چاپ فاکتور شماره برجسته – صورت حساب فروش کالا و خدمات – چاپ فاکتور فروش رسمی – شماره ملخی – فاکتور – فاکتور رسمی – فاکتور مورد تأیید دارایی – فاکتور فروش رسمی – فاکتور فروش تعداد کم – فاکتور فروش یکروزه – چلپ فاکتور فروش 1 ساعت – چاپ فاکتور فروش 2 ساعت – چاپ فاکتور رسمی سال 91 – چاپ فاکتور رسمی سال 92 – چاپ فاکتور رسمی سال 93 – چاپ فاکتور رسمی سال 94 – چاپ فاکتور رسمی سال 95 – چاپ فاکتور رسمی سال 96 – فاکتور فروش مالیات سال جدید – چاپ فاکتور فروش امسال – چلپ فاکتور فروش ارزش افزوده – چاپ فاکتور ارزش افزوده امسال – آخرین ویرایش فاکتور فروش کالا و خدمات –کتور فروش رسمی – فاکتور فروش بدون کاربن – فاکتور فروش NCR – پ فاکتور رسمی شماره برجسته 
 فاکتور –  فاکتور فوری-  فاکتور 2 برگی -  فاکتور 3 برگی  -  فاکتور دارایی -  فاکتور اصناف -  فاکتور املاک -  فاکتور نمایشگاه -  فاکتور مورد تأیید دارایی -  فاکتور شماره برجسته – صورت حساب فروش کالا و خدمات – چلپ فاکتور فروش رسمی


کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به دفتر فنی مرسدس می باشد

توسعه دهنده : مکس مارکتینگ