دفتر فنی مرسدس :: چاپ افست

چاپ افست کارت ویزیت تیراژ 1000 عدد

نوع

یکرو

دورو

زمان تحویل

گلاسه سلفون براق 8/4×5/8

-

-

3 روز

گلاسه سلفون مات 8/4×5/8

-

-

3 روز

کتان8/4×5/8

-

-

3 روز

لیبل8/4×5/8

-

ــ

3 روز

سلفون مات دورگرد 9 ×6

-

-

3 روز

لمینت برجسته 9 ×6

-

-

9 روز

لمینت براق 9 ×6

-

-

9 روز

لمینت مات 9 ×6

-

-

9 روز

هزینه طراحی جداگانه محاسبه خواهد شد.

چاپ دیجیتال کارت ویزیت فوری

سایز 9 ×5 سانتیمتر

تعداد

نوع

40

80

100

200

گلاسه یکرو

-

-

-

-

گلاسه دو رو

-

-

-

-

گلاسه یکرو دورگرد

-

-

-

-

گلاسه دورو دورگرد

-

-

-

-

کتان یکرو

-

-

-

-

کتان دورو

-

-

-

-

کتان یکرو دورگرد

-

-

50.000

100.000

کتان دورو دورگرد

-

-

50.000

100.000

لمینت یکرو دورگرد (مات یا براق)

-

-

60.000

120000

لمینت دورو دورگرد (مات یا براق)

-

-

60000

120000

هزینۀ طراحی جداگانه محاسبه می‌گردد.

تمامی محصولات و خدمات  ما دارای گارانتی کیفیت می باشند


چاپ کارت ویزیت - چاپ کارت ویزیت فوری - چاپ کارت ویزیت دور گرد - چاپ کارت ویزیت لب گرد - چاپ کارت ویزیتگلاسه - چاپ کارت ویزیت کتان - چاپ کارت ویزیت گلاسه فوری - چاپ کارت ویزیت کتان فوری - چاپ کارت ویزیت لمینت - چاپ کارت ویزیت لمینت براق فوری - چاپ کارت ویزیت لمینت مات فوری - چاپ کارت ویزیت لمینت دورگرد فوری - چاپ کارت ویزیت 9 × 6 دورگرد - چاپ کارت ویزیت 5/4 × 5/8 فوری – طراحی کارت ویزیت – دانلود رایگان کارت ویزیت – دانلود رایگان طرح فتو شاپ کارت ویزیت – دالنود رایگان طرح PSD – COREL  - وکتور کارت ویزیت  - چاپ کارت ویزیت یکساعته - چاپ کارت ویزیت – کاست PVC – 


PVC  500 گرم – PVC    760 گرم – چاپ لیبل ویزینی – چاپ کارت ویزیت سلفون براق – چاپ کارت ویزیت سلفون مات – چاپ کارت ویزیت UV – چاپ کارت ویزیت برجسته – چاپ کارت ویزیت تعداد محدود – چلپ کارت ویزیت 40 عدد – چاپ کارت ویزیت 80 عدد – چاپ کارت ویزیت 120 عدد
چاب دیجیتال کارت ویزیت - چاب دیجیتال کارت ویزیت فوری - چاب دیجیتال کارت ویزیت دور گرد - چاب دیجیتال کارت ویزیت لب گرد - چاب دیجیتال کارت ویزیتگلاسه - چاب دیجیتال کارت ویزیت کتان - چاب دیجیتال کارت ویزیت گلاسه فوری - چاب دیجیتال کارت ویزیت کتان فوری - چاب دیجیتال کارت ویزیت لمینت - چاب دیجیتال کارت ویزیت لمینت براق فوری - چاب دیجیتال کارت ویزیت لمینت مات فوری - چاب دیجیتال کارت ویزیت لمینت دورگرد فوری - چاب دیجیتال کارت ویزیت 9 × 6 دورگرد - چاب دیجیتال کارت ویزیت 5/4 × 5/8 فوری – طراحی کارت ویزیت – دانلود رایگان کارت ویزیت – دانلود رایگان طرح فتو شاپ کارت ویزیت – دالنود رایگان طرح PSD – COREL  - وکتور کارت ویزیت  - چاب دیجیتال کارت ویزیت یکساعته - چاب دیجیتال کارت ویزیت – کاست PVC – 

PVC  500 گرم – PVC    760 گرم – چاب دیجیتال لیبل ویزینی – چاب دیجیتال کارت ویزیت سلفون براق – چاب دیجیتال کارت ویزیت سلفون مات – چاب دیجیتال کارت ویزیت UV – چاب دیجیتال کارت ویزیت برجسته – چاب دیجیتال کارت ویزیت تعداد محدود – چاب کارت ویزیت 40 عدد – چاب دیجیتال کارت ویزیت 80 عدد – چاب دیجیتال کارت ویزیت 120 عدد

چاپ لیبل ارزان – لیبل برش خورده – برش لیبل – چاپ لیبل قیمت - چاپ لیبل کیفیت - چاپ لیبل استاندارد - چاپ لیبل برچسبی - چاپ لیبل برچسب اموال - چاپ لیبل پلمپ - چاپ لیبل گارانتی - چاپ لیبل رنگی - چاپ لیبل کاغذی - چاپ لیبل گلاسه - چاپ لیبل براق - چاپ لیبل طلایی - چاپ لیبل نقرهای - چاپ لیبل متالیک - چاپ لیبل متالایز - چاپ لیبل تعداد کم - چاپ لیبل تیراژ - چاپ لیبل شمارهدار - چاپ لیبل دور گرد - چاپ لیبل میدان انقلاب - چاپ لیبل مرکز شهر - چاپ لیبل فوری - چاپ لیبل فوری - چاپ لیبل شرق تهران - چاپ لیبل غرب تهران - چاپ لیبل شمال تهران - چاپ لیبل جنوئب تهران - چاپ لیبل مرکز تهران - چاپ لیبل تحویل در محل  - چاپ لیبل سرویس رایگان - چاپ لیبل تغییر قیمت - چاپ لیبل فابریک

 

 

چاپ دیجیتال لیبل ارزان – لیبل برش خورده – برش لیبل – چاپ دیجیتال لیبل قیمت - چاپ دیجیتال لیبل کیفیت - چاپ دیجیتال لیبل استاندارد - چاپ دیجیتال لیبل برچسبی - چاپ دیجیتال لیبل برچسب اموال - چاپ دیجیتال لیبل پلمپ - چاپ دیجیتال لیبل گارانتی - چاپ دیجیتال لیبل رنگی - چاپ دیجیتال لیبل کاغذی - چاپ دیجیتال لیبل گلاسه - چاپ دیجیتال لیبل براق - چاپ دیجیتال لیبل طلایی - چاپ دیجیتال لیبل نقرهای - چاپ دیجیتال لیبل متالیک - چاپ دیجیتال لیبل متالایز - چاپ دیجیتال لیبل تعداد کم - چاپ دیجیتال لیبل تیراژ - چاپ دیجیتال لیبل شمارهدار - چاپ دیجیتال لیبل دور گرد - چاپ دیجیتال لیبل میدان انقلاب - چاپ دیجیتال لیبل مرکز شهر - چاپ دیجیتال لیبل فوری - چاپ دیجیتال لیبل فوری - چاپ دیجیتال لیبل شرق تهران - چاپ دیجیتال لیبل غرب تهران - چاپ دیجیتال لیبل شمال تهران - چاپ دیجیتال لیبل جنوئب تهران - چاپ دیجیتال لیبل مرکز تهران - چاپ دیجیتال لیبل تحویل در محل  - چاپ دیجیتال لیبل سرویس رایگان - چاپ دیجیتال لیبل تغییر قیمت - چاپ دیجیتال لیبل فابریک

 

 

 

پرینت لیبل ارزان – لیبل برش خورده – برش لیبل – پرینت لیبل قیمت - پرینت لیبل کیفیت - پرینت لیبل استاندارد - پرینت لیبل برچسبی - پرینت لیبل برچسب اموال - پرینت لیبل پلمپ - پرینت لیبل گارانتی - پرینت لیبل رنگی - پرینت لیبل کاغذی - پرینت لیبل گلاسه - پرینت لیبل براق - پرینت لیبل طلایی - پرینت لیبل نقرهای - پرینت لیبل متالیک - پرینت لیبل متالایز - پرینت لیبل تعداد کم - پرینت لیبل تیراژ - پرینت لیبل شمارهدار - پرینت لیبل دور گرد - پرینت لیبل میدان انقلاب - پرینت لیبل مرکز شهر - پرینت لیبل فوری - پرینت لیبل فوری - پرینت لیبل شرق تهران - پرینت لیبل غرب تهران - پرینت لیبل شمال تهران - پرینت لیبل جنوئب تهران - پرینت لیبل مرکز تهران - پرینت لیبل تحویل در محل  - پرینت لیبل سرویس رایگان - پرینت لیبل تغییر قیمت - پرینت لیبل فابریک

 

 

چاپ ارزان لیبل ارزان – لیبل برش خورده – برش لیبل – چاپ ارزان لیبل قیمت - چاپ ارزان لیبل کیفیت - چاپ ارزان لیبل استاندارد - چاپ ارزان لیبل برچسبی - چاپ ارزان لیبل برچسب اموال - چاپ ارزان لیبل پلمپ - چاپ ارزان لیبل گارانتی - چاپ ارزان لیبل رنگی - چاپ ارزان لیبل کاغذی - چاپ ارزان لیبل گلاسه - چاپ ارزان لیبل براق - چاپ ارزان لیبل طلایی - چاپ ارزان لیبل نقرهای - چاپ ارزان لیبل متالیک - چاپ ارزان لیبل متالایز - چاپ ارزان لیبل تعداد کم - چاپ ارزان لیبل تیراژ - چاپ ارزان لیبل شمارهدار - چاپ ارزان لیبل دور گرد - چاپ ارزان لیبل میدان انقلاب - چاپ ارزان لیبل مرکز شهر - چاپ ارزان لیبل فوری - چاپ ارزان لیبل فوری - چاپ ارزان لیبل شرق تهران - چاپ ارزان لیبل غرب تهران - چاپ ارزان لیبل شمال تهران - چاپ ارزان لیبل جنوئب تهران - چاپ ارزان لیبل مرکز تهران - چاپ ارزان لیبل تحویل در محل  - چاپ ارزان لیبل سرویس رایگان - چاپ ارزان لیبل تغییر قیمت - چاپ ارزان لیبل فابریک

 

 

کاغذ برجسبدارارزان – لیبل برش خورده – برش لیبل – کاغذ برجسبدارقیمت - کاغذ برجسبدارکیفیت - کاغذ برجسبداراستاندارد - کاغذ برجسبداربرچسبی - کاغذ برجسبداربرچسب اموال - کاغذ برجسبدارپلمپ - کاغذ برجسبدارگارانتی - کاغذ برجسبداررنگی - کاغذ برجسبدارکاغذی - کاغذ برجسبدارگلاسه - کاغذ برجسبداربراق - کاغذ برجسبدارطلایی - کاغذ برجسبدارنقرهای - کاغذ برجسبدارمتالیک - کاغذ برجسبدارمتالایز - کاغذ برجسبدارتعداد کم - کاغذ برجسبدارتیراژ - کاغذ برجسبدارشمارهدار - کاغذ برجسبداردور گرد - کاغذ برجسبدارمیدان انقلاب - کاغذ برجسبدارمرکز شهر - کاغذ برجسبدارفوری - کاغذ برجسبدارفوری - کاغذ برجسبدارشرق تهران - کاغذ برجسبدارغرب تهران - کاغذ برجسبدارشمال تهران - کاغذ برجسبدارجنوب تهران - کاغذ برجسبدارمرکز تهران - کاغذ برجسبدارتحویل در محل  - کاغذ برجسبدارسرویس رایگان - کاغذ برجسبدارتغییر قیمت - کاغذ برجسبدارفابریک

 

کاغذ پشت چسب دارارزان – لیبل برش خورده – برش لیبل – کاغذ پشت چسب دارقیمت - کاغذ پشت چسب دارکیفیت - کاغذ پشت چسب داراستاندارد - کاغذ پشت چسب داربرچسبی - کاغذ پشت چسب داربرچسب اموال - کاغذ پشت چسب دارپلمپ - کاغذ پشت چسب دارگارانتی - کاغذ پشت چسب داررنگی - کاغذ پشت چسب دارکاغذی - کاغذ پشت چسب دارگلاسه - کاغذ پشت چسب داربراق - کاغذ پشت چسب دارطلایی - کاغذ پشت چسب دارنقرهای - کاغذ پشت چسب دارمتالیک - کاغذ پشت چسب دارمتالایز - کاغذ پشت چسب دارتعداد کم - کاغذ پشت چسب دارتیراژ - کاغذ پشت چسب دارشمارهدار - کاغذ پشت چسب داردور گرد - کاغذ پشت چسب دارمیدان انقلاب - کاغذ پشت چسب دارمرکز شهر - کاغذ پشت چسب دارفوری - کاغذ پشت چسب دارفوری - کاغذ پشت چسب دارشرق تهران - کاغذ پشت چسب دارغرب تهران - کاغذ پشت چسب دارشمال تهران - کاغذ پشت چسب دارجنوئب تهران - کاغذ پشت چسب دارمرکز تهران - کاغذ پشت چسب دارتحویل در محل  - کاغذ پشت چسب دارسرویس رایگان - کاغذ پشت چسب دارتغییر قیمت - کاغذ پشت چسب دارفابریک

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به دفتر فنی مرسدس می باشد

توسعه دهنده : مکس مارکتینگ